Unanimitat al Ple per a la construcció de 8 habitatges socials a sa Pobla

El Ple de l’Ajuntament de sa Pobla va aprovar el passat dijous 2 de maig, per unanimitat de tots els partits polítics, la moció presentada per MÉS per sa Pobla instant a la construcció de 8 habitatges de protecció pública en règim de lloguer a la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern de les Illes Balears i a l’IBAVI. El regidor de Benestar Social de l’Ajuntament pobler, Antoni Simó Tomàs (MÉS), afirma que d’aquesta forma “sa Pobla envia un missatge clar al Govern autonòmic del sentiment majoritari envers a la qüestió de l’habitage, que requereix de solucions amples”.

A banda d’augmentar el parc d’habitatge públic de lloguer per fer front a l’emergència d’habitatge, la iniciativa del grup municipal ecosobiranista exigeix l’augment dels programes d’ajudes de les despeses corrents i dedicar un 15% del parc d’habitatge públic als joves. A més, sol·licita que el Govern de les Illes Balears elabori un cens públic d’habitatges buits, en desús o immobles envellits a fi de convertir-los en habitatges socials, mitjançant subvencions públiques de rehabilitació i altres estímuls fiscals per la posada al mercat d’habitatges a preu d’HPO. La moció insta, també, al Consell de Mallorca a incrementar el nombre d’inspectors de turisme, als efectes de reduir la pressió de lloguers turístics il·legals i a incrementar el cos autonòmic d’inspectors d’habitatge per tal de poder perseguir situacions d’infrahabitatge o d’abús als llogaters, així com posar en marxa el servei d’acompanyament de l’habitatge.

La criminalització de la pobresa de PP i Vox

El Ple de l’Ajuntament de sa Pobla també va debatre i aprovar una moció de Vox, amb el suport explícit del Partit Popular i l’abstenció d’Independents per sa Pobla (IxSP), sobre el fenomen de l’ocupació. MÉS per sa Pobla va votar en contra del text presentat per l’extrema dreta “per carèixer de sentit d’humanitat al negar l’accés a drets, recursos i prestacions a les persones vulnerables que no disposen d’un habitatge per viure”, va sentenciar el regidor Tomàs durant la seva intervenció.

Es pot recuperar el Ple de l’Ajuntament de sa Pobla del passat mes de maig a través de Sa Pobla Ràdio