Constituït el I Consell d’infants de sa Pobla

El passat dijous 27 de juny, l’Ajuntament de sa Pobla va acollir l’acte de constitució del Consell d’Infància i Adolescència de sa Pobla. Aquest consell, formant per desset infants de 5è i 6è de primària elegits pels
seus centres educatius, té la finalitat de donar veu als nins i nines perquè puguin ser capaços d’opinar i participar en les decisions que els afecten.

La constitució del consell va ser presidida pel batle de sa Pobla, Biel Ferragut, i el regidor de Drets i Benestar Social, Antoni Simó Tomàs, acompanyats de la resta de regidors i regidores de l’Ajuntament.

En el discurs inaugural, el regidor de Drets i Benestar Social, Antoni Simó Tomàs, va destacar la importància de la participació dels joves en la presa de decisions municipals. “Estam en un moment decisiu en la història del nostre municipi, i la veu dels nostres joves és essencial per construir un futur més just, inclusiu i sostenible”, va destacar.

Funcionament del Consell d’Infància i Adolescència
La posada en marxa d’aquest consell participatiu i consultiu és un pas més dins dels acords que va adquirir la corporació municipal amb l’aprovació del Pla Municipal de la Infància i Adolescència el passat
mes de maig.

El consell ha de permetre la participació dels infants a l’hora de reflexionar i expressar les seves opinions i interessos en tots els assumptes del poble.

Està format per desset nins i nines de 5è i 6è, elegits pels seus companys d’escola. Mitjançant unes activitats programades i dinamitzades per les educadores socials de la regidoria de Drets i Benestar Social, s’obri un espai per escoltar i tenir present la infància en les decisions que es prenen al municipi. Les principals tasques d’aquests consellers i conselleres seran recollir les demandes dels infants de sa Pobla, fer propostes, aportar iniciatives i participar per fer del consell un espai de feina creatiu. Es reunirà en caràcter ordinari un mínim de tres cops a l’any.

Primera encomana
Una vegada configurat el primer Consell d’Infants i Adolescents de sa Pobla, els consellers i conselleres varen rebre una primera encomana des de la regidoria de Medi Ambient, que ara hauran de treballar
conjuntament. Se’ls ha demanat que redactin d’un projecte de col·locació d’hotels d’insectes a diferents parcs i places del municipi perquè després la regidoria en faci la instal·lació.

Després d’aquest primer encàrrec, els consellers i conselleres electes en rebran altres de la resta de regidories de l’Ajuntament per tal fer-los partícips de les decisions municipals.