El decret llei de protecció del territori posa en valor la patata poblera

MÉS per sa Pobla sosté que la normativa afavoreix el sector agrícola i el producte local

MÉS per sa Pobla mostra el seu suport al decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori a les Illes Balears. Un decret llei que, a grans trets, beneficia l’ús agrari del sòl rústic -majoritari al nostre municipi- en detriment d’altres usos, com el turístic o el residencial, que “dificulten l’accés a la terra i comprometen la competitivitat productiva de la pagesia”. Segons Antoni Simó Tomàs, regidor de Planejament urbanístic de l’Ajuntament de sa Pobla, aquesta normativa “posa en valor el producte local com ara la patata”, tan demandat durant la crisi sanitària de la COVID-19.

Zones inundables

El decret llei limita els paràmetres de construcció d’habitatges unifamiliars en sòl rústic establint un màxim urbanitzable de 900 m3. A més, estableix la prohibició de fer-ho en les Àrees de Prevenció de Riscos que, en el cas de sa Pobla, són aquelles zones que manifesten un risc d’inundació, colindants als torrents, i les de la zona de Crestatx per esvellissament i incendi. En aquest sentit, el regidor de Planejament urbanístic, Antoni Simó Tomàs manifesta que “les zones inundables són perilloses per a noves construccions, tant amb finalitats residencials com vacacionals” i, per tant, “han de primar els criteris de seguretat de les persones en el seu habitatge i de sostenibilitat si fa referència a la modalitat turística, que volem de qualitat”. Es tracta d’una mesura que preveu evitar catàstrofes com la torrentada al Llevant de Mallorca el passat 2018.

Sòl urbà

L’afectació del decret llei pel que fa a sòls urbans no consolidats i a sòls urbanitzables, és a dir, terrenys que no han estat transformats en les darreres dècades és d’un 6% del nucli urbà, el que a sa Pobla es situa principalment dins la Ronda de circumval·lació. En relació a aquesta qüestió, destaca el projecte de construcció de l’escola concertada Sant Francesc d’Assís, ubicada en una àrea urbanitzable no programada. Segons el regidor Tomàs: “l’escola, aparentment, no perilla perquè reuneix els condicionants per no quedar afectada, i en aquest sentit estem treballant”.