Celebram la decisió del Consell de Mallorca de conservar s’Albufera

MÉS per sa Pobla celebra la decisió del Consell de Mallorca de conservar s’Albufera de Mallorca rebutjant la moció del Partit Popular presentada a la sessió plenària de dijous 12 de març sobre “l’ampliació de la carretera Ma-3433” (sa Pobla-s’Albufera)”. MÉS per sa Pobla manifesta que la millora de la seguretat d’aquesta carretera no és, ni pot ser, compatible amb la destrucció del territori i, per aquest motiu, fa les següents consideracions:

  • La carretera convencional MA-13 (Palma-sa Pobla-Alcúdia) està preparada i igualment connectada per assumir la pressió de trànsit rodat dels cotxes
  • La carretera de s’Albufera MA-3433 és limítrofa amb diferents delimitacions geogràfiques protegides, com ho és la pròpia del Parc Natural com la de la zona ANEI i elements de protecció patrimonial BIC, com és el pont de ferro . A més, mentre el Consell de Mallorca tramiti l’aprovació del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN), s’impedeix la seva transformació
  • Amb el tancament progressiu de la central d’Es Murterar, la pressió dels camions i/o altres vehicles pesats serà menor i, per tant, es reduirà el perill i augmentarà la seguretat per als ciclistes
  • Essent, el tram de la carretera MA-3433, limítrof amb gran part de la zona inundable i altament inundable, la seva ampliació no resoldrà la problemàtica de les inundacions, si no es fa una obra faraònica. Les síquies són existents a banda i banda de la mateixa

Per tot això, consideram que:

  • Qualsevol millora i/o reforma de l’actual carretera MA-3433 ha de ser pensada per donar protagonisme i viabilitat al transport públic, al ciclisme i cicloturisme (condicionament de la calçada, mecanismes de seguretat per a les bicicletes, etc) i no al transport privat i privatiu. El transport via cotxe disposa del vial principal i únic de la carretera general MA-13, a banda de la pròpia carretera MA-3433.
  • La seguretat a l’actual carretera MA-3433 passa per reduir la velocitat, especialment en els trams més perillosos (corbes, ponts i rectes), per posar bandes sonores a les rectes i establir una prioritat per aquells vehicles que no facin malbé el medi (bicicletes, motocicletes i vehicles elèctrics en general)
  • La inversió per ampliar la carretera assoleix la xifra aproximada de 10.000.000€. Uns doblers que es poden invertir en millorar l’entorn de l’Albufera i reduir, o pal·liar, l’impacte dels excessos del turisme al Parc Natural (pressió humana, contaminació, mala depuració d’aigua, pèrdua de biodiversitat, etc)
  • El seny aconsella no vendre el nostre patrimoni natural a un negoci que beneficia uns pocs i compromet a la gran majoria. Amb mesures com aquesta la que presenta el Partit Popular estarem obviant les alertes diàries del canvi climàtic, “primant l’asfalt a la terra; el turista a l’anguila i el cotxe al canyet”. Amb l’excusa de la promoció del turisme ens carregarem un bocí de Mallorca únic i irrepetible com és la nostra Albufera.
  • Hi ha alternativa: volem carreteres segures, però així no. Hi ha alternatives més segures, sostenibles (econòmica i mediambientalment) i que preserven la idiosincràsia del territori.