Més per sa Pobla proposa als plecs tècnics que l’escola nova s’ubiqui a l’interior de la ronda

photo_2018-10-23_17-51-02

Senyalen que l’objectiu és aportar als plecs tècnics una sèrie de criteris al procés d’adjudicació, que es realitzarà en procediment obert i concurs, per a la compra del terreny o solar de la futura escola.

Més per sa Pobla ha registrat, dia 23 d’octubre de 2018, la seva proposta de requisits tècnics que hauria de contemplar, al plec de clàusules administratives, el procediment obert i concurs per a l’adquisició d’un solar o terreny per la construcció de l’escola nova.

Proximitat i comoditat

L’agrupació local de Més creu desitjable que la ubicació de la futura escola sigui dins la ronda de circumval·lació de sa Pobla, ja que suposaria major “proximitat i comoditat” per a la ciutadania. Per aquest motiu, els regidors de Més per sa Pobla han inclòs aquesta proposta com a criteri als plecs tècnics.

Accessibilitat i integració urbanística

Un altre plantejament dels ecosobiranistes és que el solar o terreny tengui accés a la via rodada i sigui proper a les infrastructures de subministraments públics (xarxa d’aigua, recollida d’aigües residuals, electricitat). També proposen que es valori la distància respecte els altres centres per evitar col·lapses circulatoris i aconseguir un mapa escolar equilibrat. A més, contemplen la possibilitat que es pugui integrar urbanísticament mitjançant iniciatives com parcs infantils o zones verdes que “esponjarien i cohesionarien l’entorn”, declaren.

Urgència i necessitat

La realitat de l’escolarització al municipi  és de centres saturats per les elevades ràtios i mancança d’espais per a desenvolupar adequadament les activitats educatives; funcionen 8 línies d’infantil quan haurien de ser només 6.  Al juny de 2018 el nombre de matricules a 4t d’infantil sobrepassà els 200 infants. Davant aquesta realitat, “hem d’actuar amb agilitat i aprofitar la bona predisposició de l’administració educativa per disposar la construcció de la nova escola”, en paraules del regidor d’educació Rafel Socias.