El pacte redueix a més de la meitat el deute de sa Pobla

Evolució del deute municipal pobler

En quatre anys de l’actual legislatura a sa Pobla, el deute públic haurà minvat un 55% respecte l’anterior govern. L’estalvi econòmic i una major eficiència han estat una de les prioritats de l’actual pacte municipal, que relegà al Partit Popular a l’oposició. Aquesta evolució positiva del deute ha suposat passar de 821 euros de deute per càpita dels poblers i pobleres a l’any 2012 a 450 euros al 2017.

Tomàs: “Tot i haver estat una legislatura de les petites coses (…) cal seguir demanant més pel benestar dels ciutadans”

El batle en funcions, Antoni Simó Tomàs (MÉS), ha qualificat positivament el balanç d’aquesta legislatura en diferents termes: “aquesta reducció de l’endeutament és un exemple a seguir“. Atenent a les dificultats pressupostàries, afegeix que “tot i haver estat una legislatura de les petites coses, no s’han deixat de banda les prioritats, ni les millores. Amb tot, cal seguir demanant més pel benestar dels ciutadans“.