Col·laborar per ordenar el territori de sa Pobla

La setmana passada va quedar confirmat allò que ja era una intuïció. Durant molts anys, a sa Pobla ha regnat la carta blanca en matèria urbanística i de construcció fraudulenta. Entre 2013, 2014 i 2015 només s’obriren 5 actes d’irregularitats urbanístiques i moltes altres no arribaren ni a tramitar-se.

Els recursos escassos de personal tècnic i de pressupost fan necessària la delegació

En l’actualitat, a l’Ajuntament de sa Pobla se li gira la feina perquè només a partir de 2016 fins a dia d’avui hi ha 85 expedients pendents. Tenint en compte els recursos escassos de personal tècnic i de pressupost del consistori es fa necessària la delegació de les competències en matèria de protecció i ordenació de la legalitat urbanística a l’Agència de Defensa del Territori del Consell, mitjançant un conveni de col·laboració.

Responsabilitat i garanties

“Així com esteim no podem seguir. Si com ajuntament no tenim les eines de control necessàries, cal que organismes fiables i amb capacitat contrastada com l’Agència del Territori se’n faci responsable”, sentencia Antoni Simó, primer tinent de batle, respecte a la delegació de competències.  La regidora de Medi Ambient, Catalina Munar, ha valorat positivament el treball conjunt amb l’àrea d’urbanisme: “amb la col·laboració amb aquesta institució podrem tenir un mínim de garanties legals sobre el nostre territori”.

L’Agència és un organisme autònom, de caràcter administratiu, dotat de personalitat jurídica, patrimoni i pressupostos propis, amb capacitat d’actuació en el compliment de les seves funcions.