Sa Pobla prepara el porta a porta amb un nou contracte de recollida de residus

El Govern municipal de sa Pobla ha aprovat un nou contracte de recollida de residus que segons la regidora de Medi Ambient, Catalina Munar, és “la pantalla anterior per arribar al porta a porta, la única solució per al municipi”

El nou contracte signat per l’Ajuntament ve acompanyat per l’inici de la segona fase d’inscripció al Programa d’Inspecció de Residus (ITR), que premia econòmicament als ciutadans que col·laboren mediambientalment. La nova recollida selectiva de residus inclou una renovació de tota la flota de contenidors de reciclatge de rebuig i reciclatge, que es dobla en número passant dels 105 existents a 216. Aquest augment suposa l’ampliació de 35 àrees d’aportació a 72, introduint una delimitació per evitar el mal ús dels espais i millorar-ne la visibilitat.

Amb el nou acord del govern s’inclou el recanvi total dels camions de recollida actuals, vells i amb 13 anys d’antiguitat. Seran substituïts per una flota de camions nous, menys contaminants, més eficients i amb identificació corporativa de l’Ajuntament de sa Pobla. Així mateix, els nous camions i contenidors tendran incorporats un xip que permetrà un major control i supervisió de les recollides.

El contracte signat estableix més freqüències de recollida dels residus (dues a la setmana per envasos, una per paper i una per vidre), mentre que el que regia fins a l’actualitat no especificava cap programació. La millora del servei suposa un cost íntegre de 28.000€ anuals durant 4 anys per a l’Ajuntament de sa Pobla. Aquest termini quadriennal permetrà “encaminar jurídicament el porta a porta”, afirmen fonts del govern.

“El nou contracte és la pantalla anterior. L’objectiu de les polítiques de Medi Ambient és la recollida selectiva porta a porta”

La regidora de Medi Ambient, Catalina Munar, assegura que el nou contracte de recollida de residus juntament amb l’ampliació del programa ITR “són bones raons per a ser optimistes en quan a reciclatge a sa Pobla”. Amb tot, reconeix que “l’objectiu de les polítiques de Medi Ambient és la recollida selectiva porta a porta” com a únic model efectivament vàlid per sa Pobla.