MÉS per sa Pobla lamenta l’alarmisme sobre el tema dels pous

En relació a la moció plantejada pel grup municipal del Partit Popular, en suport a les empreses de perforacions de sa Pobla i de rebuig a les actuacions de la Direcció General de Recursos Hídrics, Més per sa Pobla lamenta el to alarmista i l’obsessió que demostren els grups municipals Pi i Partit Popular vers la conselleria encapçalada per Vicenç Vidal, qui sembla haver-se convertit en objecte d’una mania persecutòria.

Sobre la suspensió de noves autoritzacions i concessions per fer noves explotacions d’aigües subterrànies, s’ha de puntualitzar que aquesta afecta les masses sobreexplotades, aquelles en què les aportacions d’aigua són menors que l’aigua que se n’extreu.

A més, es preveu que de manera excepcional es puguin autoritzar extraccions de fins a 10.000m3/any per explotacions agràries preferents, així com actuacions de geotèrmia, abastiment de poblacions sense alternatives o la reordenació de cabals. D’aquesta manera, l’activitat de les empreses de perforacions es veu limitada, però no completament aturada.

S’acusa a la Conselleria de Medi Ambient de no saber millorar i que només sap aturar. La realitat és que és fàcil apuntar el dit acusador cap a qui intenta posar ordre en els afers que els altres han deixat passar. Quan hi ha una situació tan greu com la que afecta el conjunt de les aigües subterrànies, el fet de plantejar una revisió sense una suspensió de llicències només pot provocar l’efecte crida, tal i com descriu la pròpia moció dels populars.

És evident la limitació que pateixen les nostres empreses de perforacions, però també ho és que procurar la recuperació de les masses d’aigua subterrània és la millor manera de garantir la seva supervivència a curt i llarg termini.