L’Ajuntament de sa Pobla “obre” 24h, 365 dies, electrònicament

Sa Pobla ja pot fer tràmits per internet. Després de dos mesos d’adaptació cap a l’administració electrònica, aquella que en un principi era només interna, ara els i les ciutadanes també podran fer tràmits des de casa, o de qualsevol lloc mitjançant Internet. Sense perdre temps i sense la necessitat de desplaçar-se, l’Ajuntament romandrà “obert” 24 hores, 365 dies a l’any. Es podran fer tràmits com ara la instància, queixes, consultar documents d’interès, consultar el perfil del contractant, verificació de documents signats electrònicament assignats a l’Ajuntament.

A més a més, les empreses disposen d’un espai directe en el qual es pot fer entrega de factures mitjançant el Face. El portal electrònic disposa, i aquesta és la intenció d’un portal de transparència, on el ciutadà podrà accedir a les normatives, decrets de l’Ajuntament. D’aquesta manera “feim l’ens més propera al ciutadà, i permetem a aquest millorar la seva informació entorn a l’Ajuntament”, afirma Tomàs, primer tinent a batle d’Innovació. No obstant això, ara per ara és només accessible per motius de seguretat amb els certificats digitals admesos*.

A més a més, el ciutadà disposarà d’una carpeta personal, en la qual podrà consultar documents, la bústia electrònica, factures, registre… A més a més, els polítics disposaran de les convocatòries als òrgans col·legiats, tot estalviant temps i papers, i garantit una millor celeritat en fer els tràmits. “Pensam que és una de les feines que havíem de desenvolupar, és una oportunitat per a millorar l’administració i aproximar-la a la ciutadania. Ha arribat per quedar-se, i no és més que el present d’una petita passa per l’administració del futur: més democràtica, més transparent, més àgil, i més disponible”, conclou Tomàs.

capçaleracapçalerae

Amplia informació:

Disposau del web a: http://sapobla.eadministracio.cat/
Certificats digitals admesos*:
DNI electrònic (Ministeri de l’Interior)

ACCV (Autoritat certificadora de la Generalitat Valenciana)

CATCERT (Agència Catalana de certificació)

FNMT- RCM (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre – Reial Casa de la Moneda)

Izenpe (Izenpe S.A, Empresa de certificació i serveis)

Camerfirma (Autoritat de certificació de les Cambres de Comerç Espanyoles)