Comença el programa ITR: les primeres reunions

El passat dimarts i dimecres al museu es convocaren dues reunions per explicar d’una forma propera la nova iniciativa de la regidoria de Medi Ambient per a l’increment del reciclatge a sa Pobla. Avui dia les dades del reciclatge al municipi pobler no són gaire encoratjadores, donat el cas que només es recicla un 9%. La campanya que pretén alleugerir la pressió fiscal dels poblers i pobleres, promou les bones pràctiques en reciclatge, és a dir, aquelles persones que reciclen podran gaudir del descompte del 10% de la taxa de fems.

Amb tot, la participació va ser nombrosa, i en la xerrada es van poder clarificar dubtes i qüestions sobre el funcionament o a quines fraccions s’han de dipositar diferents materials i/o residus. Una de les preguntes més repetides fou de quina manera es faria el control del reciclatge, llavors la resposta és que es farà un mostreig aleatori i es faran diferents visites a les cases seleccionades. En el cas que un habitatge no recicli correctament se li reclamarà que ho faci, si reincideix automàticament se li retirarà la bonificació.

“Estic satisfeta del resultat de les reunions informatives. S’ha pogut resoldre dubtes, i contestar qüestions que els i les nostres ciutadanes mai se’ls hi havia contestat”, afirma la regidora de Medi Ambient. “La voluntat no és altra que augmentar el percentatge de reciclatge i millorar el nostre món; si augmentam el reciclatge reduirem la despesa, per tant es podrà abaratir la taxa de fems en el nostre poble. Encara que la voluntat i les forces són arribar a la recollida porta a porta, objectiu que no hem aturat de perseguir”, comenta Munar.

Recordar que teniu disponible aquest portal web: residus.es/sapobla

photo_2017-02-02_13-46-08
Per si teniu dubtes d’on van els residus diposau d’aquesta APP: iOS:https://itunes.apple.com/es/app/residus/id583810126?l=ca&mt=8 i Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.gencat.mobi.residus

Per a més info:
La ITR (Inspecció Tècnica de Residus) és un programa voluntari de descomptes de la taxa de residus. L’Ajuntament vol iniciar aquesta iniciativa que bonifica econòmicament als ciutadans del nostre municipi que separen correctament els residus domèstics.

Els descomptes seran del 10%. Així, als habitatges particulars en sol urbà, el descompte que s’aplicarà serà de 21,4 € mentre que pels establiments comercials el descompte serà proporcional a la taxa de l’epígraf corresponent, així:

•Per als habitatges en sol urbà, la quota serà de 192,6 euros.

•Per als habitatges en sol rústic, la quota serà de 90 euros.

Els veïnats que hi estigueu interessats heu de fer arribar la sol·licitud d’adhesió degudament emplenada i signada, abans de dia 28 de febrer de 2017, al registre de l’Ajuntament.

Amb aquesta sol·licitud vos comprometeu a separar correctament el paper/cartó, els envasos de vidre i els envasos lleugers en diferents recipients i a dipositar-los en els contenidors corresponents situats en la via pública.

L’Ajuntament comprovarà la correcta separació dels residus mitjançant una Inspecció Tècnica de Residus (ITR) als domicilis i establiments inscrits voluntàriament. Per tant, s’haurà de permetre l’entrada al domicili o establiment a un educador ambiental autoritzat per l’Ajuntament que comprovarà que es fa la separació de manera correcta i, a més, resoldrà els dubtes que pugueu tenir. Les visites es faran durant l’any 2017, any en que s’aplicaran els descomptes.

Accedeix a la seu electrònica per a realizar el procediment en cas de disposar de certificat electrònic