MÉS per sa Pobla demana la col·laboració de tota la comunitat per eradicar el problema de les rates

Sa Pobla des de fa anys té problemes de rates a tot el poble. Si bé, en els afores hi trobam una alta probabilitat és cada vegada més comú trobar-ne al centre. Les rates poden produir malalties i altres problemes d’higiene als humans, només per això sabem que s’ha d’actuar.

L’Ajuntament ha donat a tort i a dret als ciutadans raticida amb la voluntat d’ampliar la seva eficàcia a les actuacions que ja es duien fent per part de la Casa Gran. No obstant això, pareix que el problema persisteix, i les queixes no cessen. L’Ajuntament així com els propietaris tenen els seus límits d’actuació, l’espai públic i les propietats privades respectivament; és a dir, potser la gent i l’Ajuntament han posat remei per la seva part, però el problema recau en els solar oberts i les cases abandonades.

Per la seva banda, l’Ajuntament ha ordenat precisament tancar els solars buits, mantenir les cases en mal estat ben tancades, ha mantingut diferents actuacions a la xarxa de clavegueram. Tanmateix el problema també recau en les persones que (sense dubtar de la bona fe) donen menjar els moixos. Aquestes persones trenquen la cadena tròfica, i creen un llindar de supervivència tranquil·la per a les rates i ratolins, ja que aquests no es veuen amenaçats pels felins salvatges. Tampoc els moixos s’interessen per alimentar-se de rates, si tenen el menjar a “taula” i no s’han d’esforçar a caçar la seva presa, si tenen el seu pinso. Un dels altres problemes que es reiteren són l’abandonament de residus fora dels contenidors, fent accessible el menjar a les rates i als propis moixos.

Des de MÉS veim necessari l’esforç de tota la comunitat per a fer front a la problemàtica: no donar menjar als moixos reactivaria la cadena tròfica ni deixar fems a fora del contenidor, i la problemàtica minoraria. Per part de l’Ajuntament, les colònies de moixos haurien de ser controlades i sanades per tal d’evitar problemes de salut i salut felina.