Sa Pobla no penjarà cartells electorals

Així ho decidiren quatre dels nou partits que es presenten a les generals. El compromís (accessible a la part inferior d’aquest post) implica la voluntat de no penjar cap mena de cartelleria pel poble, amb la intensió de no mal gastar esforços econòmics, humans i públics. A més a més, els quatre partits han fet extensiu el compromís a no penjar cap mena de cartell als altres partits, encara que sí que es contempla la instal·lació per part de l’Ajuntament dels plafons de fusta que hi ha a les entrades del poble, ja que és així com dicta la norma electoral.
Tomàs indica que amb tots els canals de difusió que existeixen actualment, no cal embrutar més el poble i no causar la imatge de guerilla propagandista que passades les eleccions dóna una imatge de deixadesa i de mal gust. És un esforç que hem de fer tots, i ha de ser una voluntat segui així, només d’aquesta manera ens adentrarem a unes campanyes més sostenibles, i no tan efímeres com les que tenim ara (que caduquen aviat i ningú sap ben bé que fer amb el material sobrant).