Superàvit per avui deute per demà.

Fa poc més de dos anys, que Biel Serra durant la seva legislatura –i posteriorment– es va omplir la boca que amb tota la “feinada” que havien fet a l’Ajuntament havien tengut superàvit. Ara bé, sona estrany que un Ajuntament com el de sa Pobla tengui superàvit atenent que no s’havia modificat cap mètode de recaptació ni tengué una nova entrada d’ingressos. Que va passar, llavors? L’entrada de Montoro com a ministre d’hisenda fou la salvació del govern Serra.

Montoro ideà un pla de pagament a proveïdors municipals a través de préstecs bancaris. El préstec que sol·licità el nostre ajuntament fou de 6.976.634,69 amb un 5% d’interès. El deute amb els proveïdors s’esvaí, però passàrem a tenir-lo amb els bancs, fent un total així de 9.490.138,33. A tot això, Serra també aprofità per reestructurar el deute amb les entitats bancàries-financeres, incrementant així 1.148.790,85€ tot posposant el seu pagament per l’any 2015 –fins els 2014 només havíem pagat el 10%. És a dir, tot aquest temps hem estat pagant mota (interessos), i a partir de 2015 es comença a paga deute i els interessos interessos Montoro. En Biel Serra n’era ben conscient d’això, fou ell qui signà el préstec. Però què van fer el batle i el PP de sa Pobla? Com va solucionar aquest increment en les quotes? Doncs empitjorant encara més la situació. No només pagàvem el deute, sinó que ho pagàvem 4.386.311,70 més car –el que ve a ser gairebé un 44% del pressupost anual de l’Ajuntament només en interessos. Davant això, el PP no va tenir esment, i l’any següent celebrant un suposat superàvit, Serra, abaixa els tributs en matèria de fems als negocis en un 50%, fent cas omís a l’advertència de l’interventor:

Per consegüent, i a pesar que la proposta no vulnera cap norma legal, podria, en el temps, ja que aquesta és una pràctica que l’any passat s’inicià, ser contradictòria amb els principis de sostenibilitat i equilibri financer propugnats per la Llei de Règim Local.

Ell sabia que la tempesta començaria al 2015, i això fos com fos no li repercutiria a ell. Mostra d’això és, que aquest senyor, sabent que quan feia la baixada, l’Ajuntament tenia un dèficit de 428.318,26€, i Serra tirà endavant amb la baixada. A mode d’efecte dominó el dèficit a l’Ajuntament ha anat creixent, fins el punt d’arribar a 1.600.000€ només per aquest any 2015, deixant partides exhaurides, grans pagaments sense fer (SGAE, TICMallorca, IMAS…), i factures elevadíssimes com per exemple la del fulletó de Menjar bé, que l’any passat pujà a 5.800€. Sense parlar de la deixadesa amb la sol·licitud de subvencions (com per exemple la del SOIB per valor de 500.000€). Amb tot, podem afirmar que Serra dubtosament va respectar els punts del Pla d’ajustament, deixant així una situació econòmica crítica: la irresponsabilitat i la mala gestió de Serra ara la pagam tots els poblers i pobleres, amb una pujada obligada contra la nostra voluntat de l’IBI i els fems.

Si vols la publicació en PDF, clica a sobre.

Aquí l’article llarg

Veure documentació:

Pla d’ajust-2012

Què passa amb el pla d’ajust?

INFORME MODIFICACIO ORDENANCES 2015