Es pacta programa amb fortes aportacions de MÉS

Donats els resultat de les passades eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig: sis PP, sis IxsP-el PI, tres MÉS per sa Pobla, i finalment dos el PSOE; en les quals es produí un descens de les forces conservadores i la irrupció del progressisme polític representat per MÉS i pel PSOE. Posant a la taula una situació sense precedents.

Tot hi haver disparietats d’opinions en l’Assemblea de MÉS per sa Pobla ens veim amb la compromesa d’encapçalar un pacte ferm i complex. Durant la campanya i precampanya Més per sa Pobla manifestà la seva voluntat d’un govern en minoria si dels resultats depenia la conformació de l’Ajuntament, però sempre especificant  que la desició final és decidiria i supeditaria a la paraula i voluntat de l’assemblea. Els motius de pactes s’atenen als següents motius:

    • Majoria de l’Assemblea interna de MÉS per sa Pobla està d’acord en el pacte.
    • Majoria de l’Assemblea oberta consultiva celebrada el 2 de juny a sa Congregació estava d’acord amb l’acord del pacte.

La principal fou que era una condició irrefutable que en el govern hi havia d’haver la presència del PSOE. Es posà damunt la taula un compromís total de transperència 100% de les regidories i de l’Ajuntament en general. Atenent a la realitat política, moral i econòmica creiem que la tasca política ha d’estar configurada per la voluntat de treball i la principal i més important per a nosaltres, la vocació de servei al poble, baixant els salaris del consitori un 20%. Hem plantejat com a punts capdals per la nostra entrada estable al govern la priorització de les àrees d’Urbanisme, Participació Ciutadana i Economia, les quals se’ls ha de dotar d’una naturalesa transversal.

Més per sa Pobla per fer front aquest escenari de negociació és plantejaren una sèrie de condicions per la nostra entrada al govern. La condició sine qua non que presentà MÉS per a la formalització del pacte, fou pactar el programa i no les cadires. Les negociacions s’han allargat i no han estat fàcils perquè la voluntat era no repetir el desastre polític de fa vuit anys, i també garantir que la nostra importància sigui comparable a la de llista més gran (IxsP-PI). Creim que l’entrada de MÉS en el govern és garantia de canvi per al nostre poble. Actuarem com un autèntic mur de pressió dins el propi govern que recondueixi les polítiques i iniciatives del consistori a un consens més ampli i plural. És per això, i tot i les reticències de l’entrada a govern que alguns companys de l’Assemblea hem defensat, feim una passa més amb la qual volem demostrar que som vàlids, tenim voluntat, i serem un pilar i garantia del canvi no només en les nostres regidories, sinó en el tarannà del govern.photo_2015-06-13_03-55-41