Programes electorals i ideari polític

MÉS per sa Pobla és el resultat de la lluita i la feina per la gent i per la nostra terra. L’únic projecte d’esquerres de Km0 que només aporta solucions i propostes per millorar el municipi de sa Pobla, sinó que surt del municipi. La participació i la gestió responsable són qüestions indissociables de l’ADN del nostre partit.