Més per sa Pobla proposa als plecs tècnics que l’escola nova s’ubiqui a l’interior de la ronda

photo_2018-10-23_17-51-02

Senyalen que l’objectiu és aportar als plecs tècnics una sèrie de criteris al procés d’adjudicació, que es realitzarà en procediment obert i concurs, per a la compra del terreny o solar de la futura escola.

Més per sa Pobla ha registrat, dia 23 d’octubre de 2018, la seva proposta de requisits tècnics que hauria de contemplar, al plec de clàusules administratives, el procediment obert i concurs per a l’adquisició d’un solar o terreny per la construcció de l’escola nova.

Proximitat i comoditat

L’agrupació local de Més creu desitjable que la ubicació de la futura escola sigui dins la ronda de circumval·lació de sa Pobla, ja que suposaria major “proximitat i comoditat” per a la ciutadania. Per aquest motiu, els regidors de Més per sa Pobla han inclòs aquesta proposta com a criteri als plecs tècnics.

Accessibilitat i integració urbanística

Un altre plantejament dels ecosobiranistes és que el solar o terreny tengui accés a la via rodada i sigui proper a les infrastructures de subministraments públics (xarxa d’aigua, recollida d’aigües residuals, electricitat). També proposen que es valori la distància respecte els altres centres per evitar col·lapses circulatoris i aconseguir un mapa escolar equilibrat. A més, contemplen la possibilitat que es pugui integrar urbanísticament mitjançant iniciatives com parcs infantils o zones verdes que “esponjarien i cohesionarien l’entorn”, declaren.

Urgència i necessitat

La realitat de l’escolarització al municipi  és de centres saturats per les elevades ràtios i mancança d’espais per a desenvolupar adequadament les activitats educatives; funcionen 8 línies d’infantil quan haurien de ser només 6.  Al juny de 2018 el nombre de matricules a 4t d’infantil sobrepassà els 200 infants. Davant aquesta realitat, “hem d’actuar amb agilitat i aprofitar la bona predisposició de l’administració educativa per disposar la construcció de la nova escola”, en paraules del regidor d’educació Rafel Socias.

 

«Dues famílies»

La notícia del desmantellament del poblat i posterior reallotjament de les famílies de Son Banya ha creat un clima d’incertesa en bona part del nostre municipi. Aquest comunicat de Més per sa Pobla pretén informar clarament sobre aquesta decisió de l’Ajuntament de Palma, en col·laboració amb el Govern balear, i rebaixar l’alarma social que pugui haver creat.

Una dada important: són dues famílies

Més enllà del que hagin pogut provocar alguns titulars de la premsa, la realitat és que es tracta de, com a màxim, dues famílies del poblat de Son Banya les que, mitjançant l’acompanyament de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma s’establiran a un habitatge propietat de l’IBAVI (Govern de les Illes Balears) al nostre municipi.

Abans de l’estiu hi ha haver una reunió entre l’Ajuntament de sa Pobla i el de Palma, amb les regidories de serveis socials i equips tècnics respectius. Fonts de Serveis Socials de Palma, que fan el seguiment d’aquestes famílies, asseguraren que “tenen feina i desenvolupen una bona conducta, ben lluny de ser problemàtiques“.

Solucionar l’exclusió social infantil 

Després de 50 anys d’existència del poblat de Son Banya, que ha provocat una forta exclusió social sobretot en la població infantil i la generació d’un gran “supermercat de la droga” a Mallorca; el batle de Palma, Antoni Noguera, ha aconseguit un acord històric al consistori per al desmantellament i reallotjament de les famílies necessitades.

Tant el regidor d’Educació, Rafel Socias, com la regidora de Serveis Socials, Catalina Munar, coincideixen: “per una societat amb igualtat d’oportunitats hem de garantir l’accés a l’educació, des de les primeres etapes de la infància. La importància d’enderrocar son Banya no es més que garantir als infants l’accés a l’educació”, han declarat.