Col·laborar per ordenar el territori de sa Pobla

La setmana passada va quedar confirmat allò que ja era una intuïció. Durant molts anys, a sa Pobla ha regnat la carta blanca en matèria urbanística i de construcció fraudulenta. Entre 2013, 2014 i 2015 només s’obriren 5 actes d’irregularitats urbanístiques i moltes altres no arribaren ni a tramitar-se.

Els recursos escassos de personal tècnic i de pressupost fan necessària la delegació

En l’actualitat, a l’Ajuntament de sa Pobla se li gira la feina perquè només a partir de 2016 fins a dia d’avui hi ha 85 expedients pendents. Tenint en compte els recursos escassos de personal tècnic i de pressupost del consistori es fa necessària la delegació de les competències en matèria de protecció i ordenació de la legalitat urbanística a l’Agència de Defensa del Territori del Consell, mitjançant un conveni de col·laboració.

Responsabilitat i garanties

“Així com esteim no podem seguir. Si com ajuntament no tenim les eines de control necessàries, cal que organismes fiables i amb capacitat contrastada com l’Agència del Territori se’n faci responsable”, sentencia Antoni Simó, primer tinent de batle, respecte a la delegació de competències.  La regidora de Medi Ambient, Catalina Munar, ha valorat positivament el treball conjunt amb l’àrea d’urbanisme: “amb la col·laboració amb aquesta institució podrem tenir un mínim de garanties legals sobre el nostre territori”.

L’Agència és un organisme autònom, de caràcter administratiu, dotat de personalitat jurídica, patrimoni i pressupostos propis, amb capacitat d’actuació en el compliment de les seves funcions.

República com a antídot a la involució democràtica

Més per sa Pobla organitza, per al proper dissabte 14 d’abril, un acte anomenat “Parlem de República”, coincidint amb el dia de la proclamació de la segona república espanyola de l’any 1931.

L’esdeveniment tendrà lloc al Casal Ca’n Soler (C/ Mercat, 41) a les 18:30 hores i comptarà amb la presència de Miquel Josep Crespí, historiador local i investigador de la Guerra Civil i repressió a Mallorca i amb Magdalena Nebot Vaquer, membre de Memòria de Mallorca i familiar del pobler assassinat pel franquisme, Jaume Serra Cardell.

Antoni Simó, que presentarà la xerrada, està preocupat per la deriva autoritària de l’Estat i declara que “la perspectiva republicana és un bon antídot en temps d’involució democràtica”.

Parlem de República