MÉS per sa Pobla registra una proposta de resolució de plenari a favor de la llibertat d’expressió i de rebuig a la condemna de Valtonyc

“En els darrers anys, especialment, a l’estat espanyol hi ha hagut una mena de caça de bruixes per aquelles persones que vessaven el seu art (en totes les seves disciplines) sobre les figures intocables, immaculades. Aquelles que estan per damunt de la piràmide social i, com hem pogut veure de la justícia”, així introdueix Tomàs el tema. Valtonyc ha estat un més. Ja que més de 20 artistes han estat jutjats a l’Audiència Nacional, entre els quals el cas recent dels dos titellaires de Madrid.

Josep Miquel Arenas, més conegut com a Valtonyc, ha estat jutjat el passat 22 de febrer, per un suposat delicte d’injúries i enaltiment del terrorisme. La sentència condemna a Arenas, a tres anys i mig de presó fet que atempta contra la llibertat d’expressió, i a pagar 3000€ a l’extremista radical Jorge Campos.

És per això que MÉS per sa Pobla, portarà a plenari una proposta de resolució, que espera que les altres forces polítiques ho sostinguin. Per això la moció vol denunciar el tarannà antidemocràtic de l’estat Espanyol i la vulneració de llibertats que han patit i continuen patint artistes per expressar les seves idees. També, instar al Govern de l’Estat que promogui els canvis legislatius necessaris per a possibilitar el ple exercici de la llibertat d’expressió. I finalment traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat.

“A una societat suposadament democràtica, no es poden permetre aquests espectacles, i sobretot aquests retrocessos. Crec que la societat ha de mostrar-se tal com és, no com desitgin les elits. Si aquesta remuga, s’ha d’escoltar; si plora, s’ha de consolar… Mai reprimir, ni coartar”, així conclou Tomàs.

L’Ajuntament de sa Pobla “obre” 24h, 365 dies, electrònicament

Sa Pobla ja pot fer tràmits per internet. Després de dos mesos d’adaptació cap a l’administració electrònica, aquella que en un principi era només interna, ara els i les ciutadanes també podran fer tràmits des de casa, o de qualsevol lloc mitjançant Internet. Sense perdre temps i sense la necessitat de desplaçar-se, l’Ajuntament romandrà “obert” 24 hores, 365 dies a l’any. Es podran fer tràmits com ara la instància, queixes, consultar documents d’interès, consultar el perfil del contractant, verificació de documents signats electrònicament assignats a l’Ajuntament.

A més a més, les empreses disposen d’un espai directe en el qual es pot fer entrega de factures mitjançant el Face. El portal electrònic disposa, i aquesta és la intenció d’un portal de transparència, on el ciutadà podrà accedir a les normatives, decrets de l’Ajuntament. D’aquesta manera “feim l’ens més propera al ciutadà, i permetem a aquest millorar la seva informació entorn a l’Ajuntament”, afirma Tomàs, primer tinent a batle d’Innovació. No obstant això, ara per ara és només accessible per motius de seguretat amb els certificats digitals admesos*.

A més a més, el ciutadà disposarà d’una carpeta personal, en la qual podrà consultar documents, la bústia electrònica, factures, registre… A més a més, els polítics disposaran de les convocatòries als òrgans col·legiats, tot estalviant temps i papers, i garantit una millor celeritat en fer els tràmits. “Pensam que és una de les feines que havíem de desenvolupar, és una oportunitat per a millorar l’administració i aproximar-la a la ciutadania. Ha arribat per quedar-se, i no és més que el present d’una petita passa per l’administració del futur: més democràtica, més transparent, més àgil, i més disponible”, conclou Tomàs.

capçaleracapçalerae

Amplia informació:

Disposau del web a: http://sapobla.eadministracio.cat/
Certificats digitals admesos*:
DNI electrònic (Ministeri de l’Interior)

ACCV (Autoritat certificadora de la Generalitat Valenciana)

CATCERT (Agència Catalana de certificació)

FNMT- RCM (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre – Reial Casa de la Moneda)

Izenpe (Izenpe S.A, Empresa de certificació i serveis)

Camerfirma (Autoritat de certificació de les Cambres de Comerç Espanyoles)

Comença el programa ITR: les primeres reunions

El passat dimarts i dimecres al museu es convocaren dues reunions per explicar d’una forma propera la nova iniciativa de la regidoria de Medi Ambient per a l’increment del reciclatge a sa Pobla. Avui dia les dades del reciclatge al municipi pobler no són gaire encoratjadores, donat el cas que només es recicla un 9%. La campanya que pretén alleugerir la pressió fiscal dels poblers i pobleres, promou les bones pràctiques en reciclatge, és a dir, aquelles persones que reciclen podran gaudir del descompte del 10% de la taxa de fems.

Amb tot, la participació va ser nombrosa, i en la xerrada es van poder clarificar dubtes i qüestions sobre el funcionament o a quines fraccions s’han de dipositar diferents materials i/o residus. Una de les preguntes més repetides fou de quina manera es faria el control del reciclatge, llavors la resposta és que es farà un mostreig aleatori i es faran diferents visites a les cases seleccionades. En el cas que un habitatge no recicli correctament se li reclamarà que ho faci, si reincideix automàticament se li retirarà la bonificació.

“Estic satisfeta del resultat de les reunions informatives. S’ha pogut resoldre dubtes, i contestar qüestions que els i les nostres ciutadanes mai se’ls hi havia contestat”, afirma la regidora de Medi Ambient. “La voluntat no és altra que augmentar el percentatge de reciclatge i millorar el nostre món; si augmentam el reciclatge reduirem la despesa, per tant es podrà abaratir la taxa de fems en el nostre poble. Encara que la voluntat i les forces són arribar a la recollida porta a porta, objectiu que no hem aturat de perseguir”, comenta Munar.

Recordar que teniu disponible aquest portal web: residus.es/sapobla

photo_2017-02-02_13-46-08
Per si teniu dubtes d’on van els residus diposau d’aquesta APP: iOS:https://itunes.apple.com/es/app/residus/id583810126?l=ca&mt=8 i Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.gencat.mobi.residus

Per a més info:
La ITR (Inspecció Tècnica de Residus) és un programa voluntari de descomptes de la taxa de residus. L’Ajuntament vol iniciar aquesta iniciativa que bonifica econòmicament als ciutadans del nostre municipi que separen correctament els residus domèstics.

Els descomptes seran del 10%. Així, als habitatges particulars en sol urbà, el descompte que s’aplicarà serà de 21,4 € mentre que pels establiments comercials el descompte serà proporcional a la taxa de l’epígraf corresponent, així:

•Per als habitatges en sol urbà, la quota serà de 192,6 euros.

•Per als habitatges en sol rústic, la quota serà de 90 euros.

Els veïnats que hi estigueu interessats heu de fer arribar la sol·licitud d’adhesió degudament emplenada i signada, abans de dia 28 de febrer de 2017, al registre de l’Ajuntament.

Amb aquesta sol·licitud vos comprometeu a separar correctament el paper/cartó, els envasos de vidre i els envasos lleugers en diferents recipients i a dipositar-los en els contenidors corresponents situats en la via pública.

L’Ajuntament comprovarà la correcta separació dels residus mitjançant una Inspecció Tècnica de Residus (ITR) als domicilis i establiments inscrits voluntàriament. Per tant, s’haurà de permetre l’entrada al domicili o establiment a un educador ambiental autoritzat per l’Ajuntament que comprovarà que es fa la separació de manera correcta i, a més, resoldrà els dubtes que pugueu tenir. Les visites es faran durant l’any 2017, any en que s’aplicaran els descomptes.

Accedeix a la seu electrònica per a realizar el procediment en cas de disposar de certificat electrònic